Workshop within the implementation of the project “Promotion of Marine Waste Management and Best Practices in the Adriatic Sea”

English news content.

Ured MAP (Mediteranian Action Plan) za BiH u suradnji sa Institutom za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) implementira projekt „Promocija upravljanja morskim otpadom i najboljih praksi u području Jadranskog mora“, koji je podržan kroz UNEP program (Program Ujedinjenih nacija za okoliš),  a u kontekstu podrške implementaciji Barcelonske konvencije.

Cilj projekta je poboljšanje stanja i smanjenje zagađenja morskog okoliša uzrokovanim otpadom, sa fokusom na plastične vrećice i PET boce.

U okviru projekta, 06.02.2019. godine u Sarajevu, u hotelu Bosnia, sa početkom u 10:00, održana je radionica sa ciljem prezentacije projekta, realiziranih i planiranih projektnih aktivnosti, te primjera dobrih praksi u ovoj oblasti.

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava sa državnih, entitetskih i kantonalnih nivoa vlasti, predstavnici fondova za zaštitu okoliša iz FBiH i RS, operatera za skupljanje otpada iz FBiH i RS, NVO, KJKP RAD,  predstavnici SCP/RAC i MEDPOL-a, te Instituta za Hidrotehniku i MAP ureda u BiH.

Radionica je bila prilika da se razmjene iskustva i daju prijedlozi i preporuke za poboljšanje u cilju zaštite morskog okoliša.