Creating gateways

Konsalting. Projektovanje. Menadžment.

Dobrodošli

Mi smo samostalna, tržišno orijentisana, konsultantska, projektantska i naučno-istraživačka institucija sa sjedištem u Sarajevu.Naš najveći kapital su ljudi i njihovo znanje. Institut zapošljava oko 40 ljudi, od čega više od 20 istraživača i projektanata – stručnjaka različitih profila kako bi odgovorili izazovima tržišta i ponudili multidisciplinarni pristup projektima iz oblasti voda i okoliša.

Projekti

U nastavku se daje pregled nekih od izdvojenih projekata Instituta.

Analiza utjecaja na okoliš i društvo i GAP analiza za dva projekta vjetroelektrana (VE) u Bosni i Hercegovini, VE Pločno i VE Podveležje

Više

IPA Adriatic – DeFishGear

Više

Izrada Kantonalnog akcionog plana zaštite okoliša (KEAP) Kantona Sarajevo (KS) za period od pet godina

Više