Vukašin Balta

Samostalni istraživač

Vukašin Balta

Oblasti rada: geologija i hidrogeologija

vukasin.balta@heis.ba