Senida Džajić-Rghei

Samostalni istraživač

Senida Džajić-Rghei

Mr.dipl.ing.građ.

Ključne kvalifikacije: Upravljanje poplavanim rizicima, zaštita od poplava, regulacija rijeka, hidrauličko modeliranje, istraživanje, zaštita i upravljanje vodnim resursima, planiranje i projektovanje vodovodnih i kanalizacionih sistema i uređaja za tretman otpadnih voda, konsultantske usluge na domaćim I međunarodnim projektima, procjena uticaja na okoliš. Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka), AutoCAD, HEC-Ras, WaterCAD, SewerCAD.

senida.dzajic-rghei@heis.ba