Selma Osmanagić Klico

Samostalni istraživač/Sekretar dioničkog društva

Selma Osmanagić Klico

Mr.dipl.iur.

Oblasti rada: Učešće na domaćim i međunarodnim projektima na pravnom aspektu. Poznavanje EU legislative iz oblasti voda i okoliša, kao i nacionalnog zakonodavstva. Posjeduje značajno iskustvo kao trener kroz različite projekte institucionalnog jačanja kapaciteta kao i iskustvo u provođenju proceduri nabavke u skladu sa zahtjevima različitih međunarodnih finansijskih institucija. Koordiniranje aktivnosti, izvještavanje i administriranje projekata financiranih od strane različitih finansijskih institucija. Izrada ugovora, statuta, pravilnika i drugih pravnih akata. Vođenje radno-pravnih odnosa. Kao Sekretar dioničkog društva koordinira rad Skupštine i Nadzornog odbora društva, vrši upise kod nadležnog suda i Komisije za vrijednosne papire. Provodi procedure registracije, preregistracije, pribavljanja ovlaštenja i licenci. Voditelj tima za pripremu ponuda Instituta i tima za administrativno-tehničku podršku.

selma.osmanagic-klico@heis.ba