Sabina Hadžiahmetović

Viši istraživač

Sabina Hadžiahmetović

Mr.dipl.ing.građ.

Vodeći istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 10 godina iskustva. Ključne kvalifikacije:

Upravljanje rizikom od poplava, riječna hidrotehnika, projektovanje hidrotehničkih objekata, snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije, te prikupljanje, kanalisanje i dispozicija otpadnih voda naselja i industrije: izrada master planova, studija izvodivosti, projektne i ponudbene dokumentacije; integralno upravljanje vodama; procjene uticaja na okoliš za različite industrijske projekte.

sabina.hadziahmetovic@heis.ba