Reuf Hafizović

Tehnički saradnik za finansije i računovodstvo

Reuf Hafizović

Oblasti rada: Obavlja poslove administrativno-tehničke i finansijske prirode (prikuplja i vodi evidenciju o stalnoj pratećoj dokumentaciji za ponude, vrši prijavu i odjavu uposlenika, izrađuje statističke izvještaje i obrasce u vezi sa materijalno-finansijskim poslovanjem).

reuf.hafizovic@heis.ba