Mr Nijaz Lukovac

Viši istraživač

Mr Nijaz Lukovac

Mr.dipl.ing.građ.

Glavni istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 35 godina iskustva. Ključne kvalifikacije: Upravljanje projektima, projektovanje, konzultantske usluge, inženjering, modeliranje, istraživanje, praćenje, nadzor, terenska ispitivanja i mjerenja, izgradnja kapaciteta i podučavanje u oblasti hidraulike, hidrauličkog modeliranja (numeričkog i fizičkog), upravljanje rizicima od poplava, razvoj i upravljanje vodnim resursima, hidrologija, razvoj hidroenergije uključujući mikro/mini, srednje i velike hidro projekte, riječna hidrotehnika i regulacija rijeka, hidraulika objekata, projektovanje brana, zaštita od poplava, vodosnabdijevanje, podzemne vode (snabdijevanje i odvodnja), detekcija gubitaka i terenska mjerenja, Procjene uticaja na okoliš (EIA), inženjerska ekonomija, itd.

Preko 15 godina međunarodnog iskustva u struci u Pakistanu, Nepalu, Crnoj Gori, Vijetnamu, Nizozemskoj, Iranu, Etiopiji, Iraku i drugim zemljama.

nijaz.lukovac@heis.ba