Mirza Mujčić

Mlađi istraživač

Mirza Mujčić

Mr.dipl.ing.građ.

Ključne kvalifikacije: snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije; prikupljanje, kanalisanje i dispozicija otpadnih voda naselja i industrije; hidraulička istraživanja i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata; riječna hidrotehnika; hidrologija i statističke analize.

Izvrsno korištenje računarskih sistema: napredno korištenje vodećih operativnih sistema (Windows 7, Vista, XP, Windows 98), Microsoft Office (MS Office), profesionalno korištenje softvera za grafički dizajn (AutoCAD), specijalizirani hidrotehnički softveri (HecRAS) i softver ”River Surveyour Live”.

mirza.mujcic@heis.ba