Jozo Stefanjuk

Viši istraživač

Jozo Stefanjuk

inž.građ.

Vodeći istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 30 godina iskustva. Ključne kvalifikacije: Mapiranje i modeliranje hidrotehničkih objekata, projektovanje drenažnih sistema, projektovanje kaptaža, projektovanje objekata vodozahvata, cjevovoda, i dr.; terenski radovi, hidrometrijska mjerenja, direktivni nadzor nad izvođenjem bušenja, izradi bunara, drenažnih zahvata; računarska izrada prijeloma knjiga i časopisa i dizajn.

jozo.stefanjuk@heis.ba