Fehad Mujić

Viši istraživač

Fehad Mujić

Mr.dipl.ing.građ.

Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava (implementacija Evropske Direktive o poplavama); hidrodinamičko modeliranje vodotoka; riječna hidrotehnika; zaštita izvorišta pitke vode; Procjena uticaja na okoliš; Analiza pritisaka i uticaja te procjena rizika na površinskim vodnim tijelima; modeliranje podzemnih voda. Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); HEC-RAS; HEC-GeoRAS; AutoCad; WaterCad.

fehad.mujic@heis.ba