Erna Zildžović

Izvršni direktor

Erna Zildžović

Diplomirani ekonomista

Voditelj međunarodnih i domaćih projekata

Vodeći istraživač u oblasti društveno-ekonomskih, finansijskih i institucionalnih aspekata projekata u oblasti voda i okoliša.

Oblasti rada: izrada strateških i planskih dokumenata za jedinice lokalne samouprave (JLS) i javna preduzeća; ekonomski i društveni razvoj na lokalnom nivou; analiza pravnog, institucionalnog i finansijskog poslovanja javnih preduzeća; izrada programa za finansijsko i operativno unaprjeđenje javnih preduzeća (Financial and Operational Performance Improvement Program – FOPIP); upravljanje infrastrukturnom imovinom u komunalnim preduzećima; analiza ekonomske opravdanosti (Cost-Benefit Analysis – CBA) investicijskih projekata u oblasti voda i okoliša u okvirima Studija izvodljivosti; kalkulacija ekonomskih cijena komunalnih usluga; jačanje kapaciteta javnih preduzeća i JLS u sljedećim oblastima: učinkovito upravljanje javnim uslugama, strateško i operativno planiranje, priprema i provedba investicijskih infrastrukturnih projekata; upravljanje projektnim ciklusom; javne nabavke po međunarodnim procedurama.

erna.zildzovic@heis.ba