Emina Begović

Tehnički sekretar/Tajnica

Emina Begović

Oblasti rada: Administrativno – sekretarski poslovi (vodi djelovodni protokol, vrši korespodenciju sa klijentima i obavlja ostale uredske poslove).

emina.begovic@heis.ba