Dr Selma Čengić

Izvršni direktor

Dr Selma Čengić

Doktor tehničkih nauka

Diplomirani inženjer građevinarstva

Izvršni direktor

Voditelj međunarodnih i domaćih projekata iz oblasti hidrotehnike i upravljanja vodnim resursima.

Ključne kvalifikacije: Integralno upravljanje vodnim resursima; Izrada master planova, studija izvodivosti i projekata u oblastima vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda; Zakonski i institucionalni aspekti upravljanja i zaštite voda i okoliša; Institucionalni aspekati upravljanja, organizacije i funkcioniranja preduzeća za vodosnabdijevanje i kanalizaciju; Institucionalni aspekata u oblasti zaštite od poplava.

selma.cengic@heis.ba