Bojana Nedić

Viši istraživač

Bojana Nedić

Diplomirani inženjer građevinarstva

Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava (implementacija Evropske Direktive o poplavama); izrada hidrodinamičkih matematskih modela vodotoka; mehanika fluida i hidraulika; hidrološke statističke analize.

Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); HEC-RAS; HEC-GeoRAS; AutoCad; WaterCad.

bojana.nedic@heis.ba