Aldijana Filipović

Mlađi istraživač

Aldijana Filipović

Mr.dipl.ing.građ.

Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava; izrada hidrodinamičkih matematskih modela vodotoka; mehanika fluida i hidraulika; hidrološke statističke analize. Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); HEC-RAS; HEC-GeoRAS; AutoCad.

aldijana.filipovic@heis.ba