Studija izvodljivosti o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Dorsch International Consultants GmbH (Minhen, Njemačka), kao vodeća kompanija u ovom partnerskom poduhvatu, bili su zaduženi za realizaciju projekta koji je bio finansiran od strane KfW i SECO-a. Naziv projekta je bio “Studija izvodljivosti o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik”. Realizacija projekta je trajala od januara do decembra 2012. godine.

Specifični ciljevi projekta mogu se rezimirati na sljedeći način:

Studija izvodljivosti je utvrditi investicijske mjere kako bi se poboljšali programi vodosnabdijevanja i sistemi odvodnje otpadnih (oborinskih) voda na područjima tri općine. Na taj način se povećala operativna efikasnost i finansijska održivost lokalnih sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije.

Realizacija projekta je bila organizirana u faze: I – uvodna faza, II – faza izrade programa mjera i III – Studija izvodljivosti.

Faza I je uključivala: prikupljanje osnovnih podataka, obračunavanje vodnog bilansa i iznosa neobračunate vode, utvrđivanje kriterija projektovanja i procjena postojeće infrastrukture.

Faza II je uključivala: hidrauličko modeliranje i kalkulacije, izradu tehničkih rješenja i opcija za programe vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, procjenu troškova (investiranje, rad i održavanje), utvrđivanje najpovoljnijih rješenja, pripremu i predstavljanje investicijskih mjera na radionicama, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju po pitanju predloženih mjera, te izradu Nacrta Konceptualnog inženjerskog izvještaja.

Faza III je uključivala: pripremu rasporeda realizacije projekta, razvijanje kratkoročnih i srednjoročnih strategija za odlaganje mulja, procjenu rizika, pripremu finansiranja realizacije Faze I, razvijanje tarifa i strukture tarifa, te razvijanje programa (brze) Procjene utjecaja na okoliš.