Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava Voda

Izvorište Plava voda se nalazi u Općini Travnik u Srednjobosanskom kantonu i djelimično se koristilo za vodosnabdijevanje. Projekat „Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava Voda” imao je za cilj povećanje zahvaćenih količina vode i preusmjeravanje za vodosnabdijevanje stanovnika općine Zenica, te usputnih općina Dolac n/l, Novi Travnik, Vitez i Busovača koje su također imale potrebu za unaprjeđenjem postojećeg sistema vodosnabdijevanja uvođenjem dodatni količina kvalitetne vode za piće. Projekat je međukantonalnog, regionalnog karaktera i povezivao je općine Srednjebosanskog i Zeničko-dobojskog kantona.

Projekat je finansiran paralelnim kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (“EBRD”) i Razvojne banke Vijeća Evrope (“CEB”). Predmet finansiranja je bila izgradnja vodozahvata na izvorištu, izgradnja glavnog transportnog cjevovoda od izvorišta do općine Zenica (cca 33km), te usputnih odvojaka i objekata koji su omogućili povezivanje postojećeg distributivnog cjevovoda na vodovodnu mrežu gore spomenutih općina.

Izradu projektne dokumentacije koja je bila potrebna da se otpočne sa izgradnjom, odnosno da se uspostavi regionalno javno preduzeće koje će upravljati sistemom vodosnabdijevanja, finansirala je Evropska komisija kroz program “Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans”. Projekat je implementirala međunarodna konsultantska kuća WYG International uz pomoć stručnjaka Instituta za hidrotehniku GF u Sarajevu.

Projekat se sastojao iz 4 osnovne komponete:

Definiranje minimalne izdašnosti izvorišta Plava voda u Travniku izradom hidrološke studije;

Izrada Idejnog i Glavnog projekta regioanlnog sistema vodosnabdijevanja „Plava voda“;

Izrada oklišne i socio – ekonomske studije za potrebe kreditnih institucija i ministarstva okoliša u sklopu procedure izdavanja okolinske dozvole;

Provođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova i nabavke materijala za izvođenje;

Za potrebe ovog projekta urađen je i Elaborat zaštite izvorišta Plava Voda.