Izrada Strategije lokalnog razvoja Grada Banja Luka za period 2018-2027.g.

Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i Development Consulting Group Beograd (DCG d.o.o.) zajednički su realizirali projekat izrade Strategije integrisanog razvoja Grada Banja Luka za period 2018-2027.g., koji je finansirao UNDP, kao sastavni dio šireg i sveobuhvatnog projekta UNDP-a pod nazivom „Lokalni integrisani razvoj 2016-2019.g. (LID)“.

Realizacija projekta izrade Strategije Grada Banja Luka počela je u oktobru 2017. godine, a završena je u junu 2018. godine.

 

 

Specifični ciljevi projekta su bili sljedeći:

  • Osigurati učinkovitu tehničku pomoć lokalnoj samoupravi Grada Banja Luka tokom cijelog procesa strateškog planiranja, poštujući načela i minimalne standarde postavljene u standardiziranoj lokalnoj metodologiji planiranja razvoja za Bosnu i Hercegovinu (MiPRO);
  • Podržati uspostavu participativnog partnerstva lokalne zajednice koje obuhvata sve relevantne zainteresirane strane (s posebnim naglaskom na socijalno isključene skupine) i osigurava njihov strukturirani i produktivni angažman u procesu lokalnog planiranja.

Projekat je rezultirao ne samo izrađenom novom Strategijom integrisanog razvoja, već i ojačanim kapacitetima jedinice lokalne samouprave da planira, koordinira i provodi procese strateškog planiranja, u bliskoj saradnji s njezinom zajednicom.

Izrada Strategije integrisanog razvoja prema MiPRO metodologiji provodila se u četiri faze:

  1. Pripremna faza, koja je obuhvatala uvodni sastanak, radionicu o MiPRO planiranju, mapiranje zainteresiranih strana, te uspostavu radnih grupa (Razvojni tim Gradske uprave i Sektorske radne grupe) i Lokalnog partnerstva.
  2. Strateška platforma, koja je obuhvatala izradu situacione analize, definiranje strateških fokusa, vizije i strateških ciljeva budućeg razvoja.
  3. Sektorsko planiranje, koje je obuhvatalo izradu sektorskih planova (ekonomski razvoj, društveni razvoj, zaštita okoliša) uključujući definiranje sektorskih ciljeva, programa, projekata i mjera.
  4. Operativno planiranje, koje je obuhvatalo izradu plana finansiranja i implementacije sektorskih planova, plana praćenja implementacije Strategije, kao i izrada projektnih prijedloga (Project Fiche).

Radionica strateškog fokusiranja je održana 25.01.2018. godine u Banja Luci, uz učešće konsultanata, predstavnika UNDP-a, gradonačelnika Grada Banja Luka, te mnogobrojnih članova Razvojnog tima Gradske uprave. Na radionici su definirani strateški fokusi i vizija budućeg razvoja, te strateški ciljevi.

Krajem februara 2018. godine je održana prezentacija strateške platforme članovima Lokalnog partnerstva (LP), sastavljenog od ključnih zainteresiranih strana Grada Banja Luka, gdje su članovi LP-a imali priliku dati svoje komentare i prijedloge na nacrt strateške platforme, te na taj način aktivno učestvovati u procesu izrade Strategije.