IPA Drinkadria

UMREŽAVANJE ZA SIGURNO VODOSNABDIJEVANJE U JADRANSKOM REGIONU – DRINKADRIA
(u sklopu IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007 – 2013)

Projekt DRINKADRIA imao je za cilj unaprjeđenje procedure i protokola za sigurno vodosnabdijevanje u pograničnim područjima imajući istovremeno u vidu upravljanje i zaštitu vodnih resursa u prekograničnom kontekstu.

 

 

Projekt se bavio specifičnom problematikom prekograničnih strategija i mjerama upravljanja resursima pitke vode uzimajući u obzir klimatske promjene i potrebu za povezivanjem i umrežavanjem sistema vodosnabdijevanja susjednih zemalja. Problemi koje je projektna implementacija uzimala u obzir su bili: zastarjela infrastruktura, prekomjerni gubici u sistemima vodosnabdijevanja, klimatske promjene, pojačana potražnja za vodom uslijed razvoja turističkog sektora, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, te nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira za regulaciju i kontrolu upravljanja prekograničnim vodnim resursima i sistemima vodosnabdijevanja koji dovodi do potencijalnih konflikata susjednih zemalja u pregovorima oko rješavanja problema vodosnabdijevanja.

U sklopu projekta, razvijena je interna web stranica za razmjenu podataka projektnih partnera i javna web stranica na kojoj su se objavljivale značajne informacije o projektu, rezultati aktivnosti u sklopu projekta i provodila diseminacija tih informacija.

Projekt je sufinansiran sredstvima iz Europske Unije kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje 2007 – 2013. Projekt je započeo u novembru 2013. i trajao je ukupno 29 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.600.000 EUR.

U projekt su bile uključene partnerske institucije iz zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka.

Kako bi se napravile strategije i procedure za sigurno prekogranično vodosnabdijevanje kroz upravljanje prekograničnim vodnim resursima, u obzir su uzete klimatske promjene i specifični socioekonomski kontekst regije. U projektu su značajni resursi uloženi u unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja (monitoring sistema, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova sistema).

Vodeći partner u projektu je bio Consulta d’Ambito per il Servizio idrico Integrato Orientale Triestino / Area Council for Eastern Integrated Water Service of Trieste(CATO)iz Trsta.

Partneri iz BiH su bile sljedeće institucije:

  • Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS),
  • JP „Komunalno” d.o.o. Neum, i
  • pridruženi partner iz BiH: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Implementacija projekta DRINKADRIA je doprinijela poboljšanju kvalitete vodosnabdijevanja i života na području čitave regije.

Institut za hidrotehniku Sarajevo je bio uključen u sve dijelove projekta DRINKADRIA, a poseban doprinos je dao u sljedećim segmentima:

1. upravljanje prekograničnim vodnim resursima – fokus na prekograničnim vodnim tijelima (površinske i podzemne vode) sa razvojem zajedničke prekogranične strategije i mjera za upravljanje vodnim resursima.

2. upravljanje prekograničnim sistemima vodosnabdijevanja – razvoj i implementacija zajedničkog kodeksa dobre prakse i mjera za prekogranične vodovodne sisteme (SLO – ITA, SLO – CRO, CRO – BiH, MNE – ALB).