IPA Adriatic – DeFishGear

Opis projekta

Morski otpad (svaki proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal bačen u morsko ili priobalno područje), predstavlja veliku opasnost za morski ekosistem u Sredozemnom moru zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja. Regionalni pristup suzbijanju ovog zagađenja je korak do uspjeha, jer problem morskog otpada prevazilazi državne granice.

 

 

Projekat „Sistem upravljanja napuštenom ribarskom opremom u Jadranskoj regiji – DeFishGear“, bavio se širim kontekstom problema morskog otpada, a sa ciljem izrade strateškog rješenja za ovaj problem na regionalnom nivou. DeFishGear projekat je za rezultat imao strategiju za smanjenje zagađenja Jadranskog mora, koje je uzrokovano morskim otpadom, a putem uključivanja različitih zainteresovanih strana (ribarske industrije, naučne zajednice, nadležnih institucija, nevladinih organizacija i industrije koja se bavi reciklažom).

Po završetku projekta, Jadranska regija je dobila svoju prvu procjenu morskog otpada, na temelju prikupljenih podataka i aktivnosti koje su se implementirale u pilot područjima, veće znanje o zagađenju koje uzrokuje mikroplastika, kao i o njegovom utjecaju na morsku biotu, a sa kojim su se nastavile aktivnosti promoviranja smanjenja morskog otpada čak i nakon završetka projekta.

Ciljevi projekta su bili sljedeći:

Izrada prve zajedničke strategije za morski otpad u Jadranskom moru, a na osnovu zajedničke baze podataka, monitoring aktivnosti i pilot studija;

Iznalaženje argumenata koji se zasnivaju na činjenicama, a namijenjeni su donosiocima odluka, te podsticanje kreiranja zajedničkih strateških okvira za implementaciju Protokola za integralno upravljanje priobalnim zonama na prekograničnom nivou;

Uspostava regionalne mreže eksperata;

Kreiranje kapaciteta u zemljama učesnicama za rješavanje problema sa morskim otpadom;

Održivo zajedničko upravljanje morskim otpadom u Jadranskoj regiji;