USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT „Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima“

U okviru Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu, Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo je u periodu novembar 2015. – novembar 2016. realizirao projekt pod nazivom “Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima”, a u okviru provođenja aktivnosti na jačanju kapaciteta ustanova koje se bave upravljanjem zaštićenim područjima a koje je predviđeno Federalnom strategijom zaštite okoliša pod Strateškim ciljem 4.1 Zaštita biodiverziteta i geodiverziteta FBiH kroz uspostavljanje i jačanje institucionalnog okvira za realizaciju efikasnijih mjera.

Cilj projekta je bio ojačati kapacitete javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima za bolju i efikasniju zaštitu biodiverziteta u FBiH.

U projektu su učestvovale sljedeće institucije:

 • JP „Nacionalni park Una“,
 • KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo,
 • Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS,
 • JP „ŠPD ZE-DO Kantona d.o.o. Zavidovići“,
 • JP „Park prirode Hutovo blato“,
 • Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK,
 • JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, Kladanj,
 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH,
 • Park prirode Blidinje,
 • Spomenik prirode „Prokoško jezero“,
 • Općina Fojnica,
 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.
 • Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, uz sufinansiranje KJU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

Rezultati projekta:

Realizacija 6 treninga iz oblasti koje su od značaja za efikasno upravljanje zaštićenim područjima;
15 profesionalaca iz javnih ustanova je savladalo vještine za upravljanje zaštićenim područjima i osposobljeni su za samostalni rad;

Izrada 5 setova smjernica za efikasno upravljanje zaštićenim područjima (smjernice za planiranje upravljanja u zaštićenim područjima, smjernice za korištenje GIS-a, smjernice za procjenu biodiverziteta i monitoring stanja, smjernice za finansiranje zaštićenih područja, smjernice za izradu komunikacijske strategije);

Promovirana saradnja među institucijama koje se bave upravljanjem zaštićenim područjima u FBIH kroz razmjenu znanja i postignuća i davanje poticaja za kreiranje zajedničkih projekata.