Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Dalila Jabučar, pod nazivom:

„RAZVOJ METODOLOGIJE PROCJENE RIZIKA OD POPLAVA”

Javna odbrana će se održati dana, 05.04.2017. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati u sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić”, USRC „Mithat Hujdur-Hujka”, Sjeverni logor. Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00 sati.