Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo

Dana 30.01.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Instituta za hidrotehniku Sarajevo održan je sastanak u cilju prezentiranja realizacije projekta „Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo“, kojeg realizira Konzorcij: Institut za hidrotehniku Sarajevo, BiH i Setec Engineering GmbH & Co KG (SETEC) Klagenfurt, Austrija.

 

 

Na sastanku prezentirana je metodologija izrade studije, ljudi koji su angažovani na realizaciji, oprema koja se koristi, kao i plan realizacije aktivnosti iz projektnog zadatka, detaljno prezentiranih u okviru Početnog izvještaja.

Sastanku su prisustvovali Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Nezir Hadžić, direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa upravom preduzeća, članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za nadzor implementacije projekta, te predstavnici Konsultanata.

Ovom prilikom prof. Tarik Kupusović poklonio je premijeru Elmedinu Konakoviću knjigu o akademiku Josipu Baću – Znamenitom istraživaču podzemnih voda.