Specijalne usluge

 

 • specijalistička istraživanja u kršu: hidrologija, hidrogeologija, speleologija;
 • specijalna hidraulička mjerenja u vodovodnim sistemima: mjerenja vodnog udara, ispitivanja linijskih otpora i sl.;
 • modelska hidraulička ispitivanja za potrebe projektiranja hidroelektrana: ispitivanja brana, vodostana, preliva, optočnih tunela, brzotoka, bučnica, temeljnih ispusta, linijskih otpora i sl.;
 • specijalna ispitivanja na hidroelektranama: mjerenja vodnog udara, mjerenja i analiza filtracije;
 • modelska hidraulička ispitivanja za potrebe projektiranja regulacija vodotoka: ispitivanja ušća vodotoka, brzotoka;
 • izrada specijalne opreme za hidraulička mjerenja;
 • terenska mjerenja hidrodinamičkih i hidrogeoloških parametara izdani podzemnih voda;
 • limnološka istraživanja jezera i akumulacija;
 • laboratorijska ispitivanja vodonepropusnosti cijevi i drugih materijala;
 • ispitivanja kvaliteta prirodnih i otpadnih voda;
 • terenska i laboratorijska pilot istraživanja tehnologija prečišćavanja pitkih i otpadnih voda.