Laboratorija

Opis rada Laboratorije

Aktivnosti laboratorije Instituta za hidrotehniku u Sarajevu su usmjerene na određivanje fizičkih i hemijskih parametara kvaliteta otpadne vode, površinskih voda, zemljišta, sedimenta i muljevitog materijala. Osim osnovnih fizičko – hemijskih parametara kvaliteta, laboratorija vrši i eko-toksikološka ispitivanja vode, te analize teških metala i indikatora specifičnog organskog zagađenja (PCB, PAH) u tragovima.

 

 

Laboratorija raspolaže sa naprednom opremom za uzorkovanje i terenska mjerenja, kao i opremom za laboratorijske analize uzoraka vode i zemljišta. Mjerna oprema podliježe stalnim provjerama i kalibracijama, prema propisanom programu i planu održavanja.

Stručni kadar laboratorije je kompetentan za izvršavanje poslova uzorkovanja i laboratorijske analize uzoraka, kao i elaboraciju postignutih rezultata analize. Pored dugogodišnjeg iskustva u širokom spektru stručnih i istraživačkih poslova, laboratorijsko osoblje konstantno sudjeluje u državnim i međunarodnim programima obuke, te se usavršava u pravcu proširivanja opsega usluga, povećavajući pritom kvalitet postojećeg rada.

Napredna oprema i stručan kadar Laboratorije garantira izvanrednu organizaciju i izvršavanje opsežnih kampanja uzorkovanja, sa velikim brojem mjernih mjesta, na teško pristupačnim mjestima, u kratkom vremenskom periodu.

Kompetentnost laboratorije je dokazana u sudjelovanju u međunarodim međulaboratorijskim poređenjima koje organiziraju renomirane referentne laboratorije u Europi kao što su: IAEA – Environment Laboratories (IAEA-MEL) u Monaku, Univerzitet u Štutgartu (Institut za sanitarno inžinjerstvo, kvalitet voda i upravljanje čvrstim otpadom) i Nacionalni Institut za hemiju u Ljubljani.

Laboratorija za ispitivanja kvaliteta vode i tla je tržišno orjentisana, koja kompetentnost u cijeni postiže sa radom iskusnog osoblja, primjenom automatskih uzorkovača i korištenjem moderne opreme koja omogućava istovremenu analizu velikog broja uzoraka.

Laboratorija nastoji udovoljiti zahtjevima klijenata u smislu organizacije terenskog rada, opsega laboratorijskih ispitivanja, brzine izvršavanja rokova, te načina izvještavanja. Rezultati godišnjih anketa te ponovni angažman potvrđuje izuzetno zadovoljstvo klijenata.