Energijska efikasnost

Energijska efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije

  • Edukacija i podizanje svijesti stanovništva, industrije i uposlenika javne administracije o energijskoj efikasnosti;
  • Implementacija pilot projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energijske efikasnosti;
  • Priprema tehničkih rješenja sa izradom tehno-ekonomske analize i povratnog perioda investicije.